HABERLER

Türkiye'de Petrol Sızıntılarının Önlenmesi ve Müdahelenin Teşvik Edilmesi Hakkında

Kimyasalların ve gazların deniz yoluyla taşınmasıyla (dökme ve konteyner halinde), tehlikeli ve zararlı maddelerin (Hazardous and Noxious Substances-HNS) gemilerden muhtemel sızıntı olaylarına müdahale için gerekli hazırlıklar giderek daha da önem kazanmaktadır.

Bu kapsamda, Akdeniz Bölgesel Deniz Kirliliği Acil Müdahale Merkezi (The Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea-REMPEC), 3-5 Aralık 2019 tarihlerinde Türkiye/Tekirdağ'da üç günlük bir eğitime ev sahipliği yapmıştır.

Çalıştay, ulusal sularda meydana gelen HNS olaylarına müdahale konusundaki değerlendirme ve zorlukları incelemek için kamu ve özel sektörden 50'nin üzerinde müdahele kurum/kuruluş yöneticisini bir araya getirmiştir.

Bahse konu çalıştay, HNS olaylarına hazırlık ve müdahale konusunda IMO Üye Devletlerine ulusal kapasite oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile İlgili Uluslararası Sözleşme (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation-OPRC-HNS) Protokolü kapsamında geliştirilen OPRC-HNS Model Eğitim Kursları'nı temel almıştır.

OPRC-HNS Protokolü, hazırlık ve müdahale için ulusal sistemler oluşturmayı, deniz kazalarının önemli olaylarıyla veya tehditleriyle mücadelede uluslararası işbirliği için küresel bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğitim, Türkiye Hükümeti tarafından, yakın zamanda açılan Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi’nde (UDEM) gerçekleştirilmiş olup, IMO Entegre Teknik İşbirliği Programı, REMPEC Akdeniz Güven Fonu (Mediterranean Trust Fund-MTF) ve Avrupa Komisyonu’nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Genel Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir.

 

Kaynak      : IMO Media Center-06.12.2019

İLETİŞİM FORMU

Görüşleriniz bizim için çok değerli